Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Εάν είστε νέος από 18-30 χρόνια ή γυναίκα που δεν απασχολείται επί του παρόντος, εγγράφεται στην εκπαίδευση ή συμμετέχει σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα, δικαιούστε να συμμετάσχετε στα εκπαιδευτικά μας προγράμματα.

CLUSTER Learning

Μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης που στοχεύει να βοηθήσει τους νέους ηλικίας μεταξύ 18-30 ετών και γυναικών (χωρίς περιορισμό της ηλικίας), οι οποίοι είναι επί του παρόντος άνεργοι και δεν εγγράφονται σε προγράμματα εκπαίδευσης για να αυξήσουν τις ευκαιρίες απασχόλησης. Αυτό γίνεται με την παροχή μαθημάτων κατάρτισης σε τέσσερις τομείς που συμβάλλουν στην αειφόρο οικονομία: μπλε οικονομία, κυκλική οικονομία, πράσινη οικονομία και βιώσιμη γεωργία. Εκτός από αυτές τις τεχνικές δεξιότητες, η πλατφόρμα προσφέρει επίσης κατάρτιση με μαλακές δεξιότητες απασχόλησης που επιτρέπει στους μαθητές να ενισχύσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες. Στόχος μας είναι να παρέχουμε εκπαίδευση σε πολλές γλώσσες για αυτές τις ομάδες στην Ισπανία, την Ιταλία, τη Γαλλία, την Κύπρο, την Ιορδανία, την Παλαιστίνη και την Τυνησία.

Πράσινη οικονομία

Στόχος μας είναι να ενδυναμώσουμε τους νέους να κατανοήσουν τις συνέπειες μιας οικονομίας που εκτιμά την περιβαλλοντική διατήρηση. Σκοπεύουμε να ελαχιστοποιήσουμε τις δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις, να βελτιστοποιήσουμε τη χρήση των πόρων και να προστατεύσουμε τους φυσικούς οικοτόπους προωθώντας μια πράσινη οικονομία.Υδροπονική

Εγκύκλιος

Στόχος μας είναι να εκπαιδεύσουμε και να εξοπλίσουμε τους νέους με γνώση σχετικά με τον τρόπο μείωσης των αποβλήτων και της ρύπανσης, μεγιστοποιώντας παράλληλα τη χρήση των πόρων μέσω μεθόδων όπως η επαναχρησιμοποίηση, η επισκευή, η ανακαίνιση και η ανακύκλωση υλικών και προϊόντων. Ο απώτερος στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα σύστημα όπου οι πόροι χρησιμοποιούνται επανειλημμένα και τα απόβλητα διατηρούνται στο ελάχιστο. Επεξεργασία τροφής

Μπλε οικονομία

Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα στοχεύει να ενδυναμώσει τους νέους με τη γνώση και την κατανόηση του τρόπου ;με τον οποίο χρησιμοποιούν βιώσιμα υδάτινα πόρους για την οικονομική ανάπτυξη, τις ευκαιρίες απασχόλησης και τα βελτιωμένα μέσα διαβίωσης, διατηρώντας παράλληλα την ευημερία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Υδαποψόνη

Βιώσιμη γεωργία

Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα στοχεύει να εξοπλίσει τη νεολαία με τεχνικές γεωργίας που εξισορροπούν τις ανάγκες της τρέχουσας γενιάς με την ικανότητα της μελλοντικής γενιάς να ανταποκρίνεται στις δικές τους ανάγκες. Αυτή η μέθοδος γεωργίας, γνωστή ως βιώσιμη γεωργία, ενσωματώνει φιλική προς το περιβάλλον, κοινωνικά υπεύθυνες και οικονομικά βιώσιμες μεθόδους γεωργίας. ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Χρησιμοποιούμε

ένα συνδυασμένο σχέδιο που περιλαμβάνει:

main img

Αυτοαξινοής

main img

Ζωντανή συνεδρία

main img

Ηχογραφημένη περίοδος

main img

Ευκαιρία ανταλλαγής από ομοτίμους

Χρησιμοποιούμε

ένα συνδυασμένο σχέδιο που περιλαμβάνει:

main img

Αυτοαξινοής

main img

Ζωντανή συνεδρία

main img

Ηχογραφημένη περίοδος

main img

Ευκαιρία ανταλλαγής από ομοτίμους


Το πρώτο βήμα προς την προσγείωση της πρώτης σας εργασίας

Λάβετε επαγγελματική κατάρτιση σε απευθείας σύνδεση αναγνωρισμένη από τους συνεργάτες μας στον ιδιωτικό τομέα και έχετε την ευκαιρία να λάβετε ως επόμενο βήμα


two

Προπόνηση και καθοδήγηση


two

Επιτόπια πρακτική κατάρτιση


three

Ευκαιρίες πρακτικής πληρωμής


four

Πρόσβαση στην απασχόληση


ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝCountries

France

0
5

Italy

0
5

Cyprus

0
5

Jordan

3
8

Palestine

0
5

Spain

0
6

Tunisia

3
5

Συντονιστής


IEMED

Εταίροι


Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo

Αναπτύχθηκε από


IEMED


Συχνές ερωτήσεις

Τα μαθήματα κατάρτισης μας είναι δωρεάν


Ναι, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής όλων των απαιτούμενων αναθέσεων και αξιολογήσεων, θα απονεμηθεί πιστοποιητικό ολοκλήρωσης.

Θα χρειαστεί να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό, μετά τον οποίο τα διαθέσιμα περιγράμματα θα σας εμφανιστούν. Μπορείτε να μετακινηθείτε μέσα στο μάθημα μόνο μόλις γίνει δεκτός για να πάρετε την εκπαίδευση

Δεν υπάρχει όριο στον αριθμό των μαθημάτων κατάρτισης που μπορεί να επιλέξει ένας εκπαιδευόμενος για να πάρει. Έτσι, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για όλα τα 5 μαθήματα κατάρτισης, αν το επιθυμείτε, ή μόνο 1 από αυτά, εξαρτάται από εσάς!

Η ευκαιρία να εγγραφείτε σε επιτόπια εκπαίδευση και πρακτική άσκηση θα είναι διαθέσιμη σε εκπαιδευόμενους που έχουν ολοκληρώσει την ηλεκτρονική εκπαίδευση μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2023. Θα πραγματοποιηθεί μια διαδικασία επιλογής όπου η ομάδα και οι εκπαιδευτές του έργου θα επιλέξουν 20 εκπαιδευόμενους ανά χώρα με βάση την απόδοσή τους και αξιολογήσεις. Από αυτή την ομάδα, 10 συμμετέχοντες θα επιλεγούν για το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης.