Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Εάν είστε νέος από 18-30 χρόνια ή γυναίκα που δεν απασχολείται επί του παρόντος, εγγράφεται στην εκπαίδευση ή συμμετέχει σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα, δικαιούστε να συμμετάσχετε στα εκπαιδευτικά μας προγράμματα.

CLUSTER Learning

Μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης που στοχεύει να βοηθήσει τους νέους ηλικίας μεταξύ 18-30 ετών και γυναικών (χωρίς περιορισμό της ηλικίας), οι οποίοι είναι επί του παρόντος άνεργοι και δεν εγγράφονται σε προγράμματα εκπαίδευσης για να αυξήσουν τις ευκαιρίες απασχόλησης. Αυτό γίνεται με την παροχή μαθημάτων κατάρτισης σε τέσσερις τομείς που συμβάλλουν στην αειφόρο οικονομία: μπλε οικονομία, κυκλική οικονομία, πράσινη οικονομία και βιώσιμη γεωργία. Εκτός από αυτές τις τεχνικές δεξιότητες, η πλατφόρμα προσφέρει επίσης κατάρτιση με μαλακές δεξιότητες απασχόλησης που επιτρέπει στους μαθητές να ενισχύσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες. Στόχος μας είναι να παρέχουμε εκπαίδευση σε πολλές γλώσσες για αυτές τις ομάδες στην Ισπανία, την Ιταλία, τη Γαλλία, την Κύπρο, την Ιορδανία, την Παλαιστίνη και την Τυνησία.

Πράσινη οικονομία

Στόχος μας είναι να σας ενδυναμώσουμε να κατανοήσετε τις συνέπειες μιας οικονομίας που εκτιμά την προστασία του περιβάλλοντος. Σκοπεύουμε να ελαχιστοποιήσουμε τις δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις, να βελτιστοποιήσουμε τη χρήση των πόρων και να προστατεύσουμε τους φυσικούς οικοτόπους προωθώντας μια πράσινη οικονομία. Υδροπονία

Κυκλική οικονομία

Στόχος μας είναι να σας εκπαιδεύσουμε και να σας εξοπλίσουμε με γνώσεις σχετικά με τον τρόπο μείωσης των αποβλήτων και της ρύπανσης, μεγιστοποιώντας παράλληλα τη χρήση των πόρων μέσω μεθόδων όπως η επαναχρησιμοποίηση, η επισκευή, η ανακαίνιση και η ανακύκλωση υλικών και προϊόντων. Ο απώτερος στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα σύστημα όπου χρησιμοποιούνται επανειλημμένα οι πόροι και τα απόβλητα διατηρούνται στο ελάχιστο. Επεξεργασία τροφής

Γαλάζια οικονομία

Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα στοχεύει να σας ενδυναμώσει με τις γνώσεις και την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούνται βιώσιμα οι υδάτινοι πόροι για την οικονομική ανάπτυξη, τις ευκαιρίες απασχόλησης και τα βελτιωμένα μέσα διαβίωσης, διατηρώντας παράλληλα την ευημερία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Ενυδρειοπονία

Βιολογική καλλιέργεια

Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα στοχεύει να σας εξοπλίσει με τεχνικές μεθόδους καλλιέργειας που εξισορροπούν τις ανάγκες της τρέχουσας γενιάς με την ικανότητα της μελλοντικής γενιάς να ανταποκρίνεται στις δικές τους ανάγκες. Αυτή η μέθοδος γεωργίας, γνωστή ως βιολογική καλλιέργεια, ενσωματώνει φιλικές προς το περιβάλλον, κοινωνικά υπεύθυνες και οικονομικά βιώσιμες μεθόδους καλλιέργειας. ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Χρησιμοποιούμε

ένα συνδυασμένο σχέδιο που περιλαμβάνει:

main img

Ασύγχρονη μάθηση (στο δικό σας χρόνο)

main img

Ζωντανές συνεδρίες με τους εκπαιδευτές μας

main img

Ηχογραφημένες συνεδρίες

main img

Μάθηση με ανταλλαγή απόψεων

Χρησιμοποιούμε

ένα συνδυασμένο σχέδιο που περιλαμβάνει:

main img

Ασύγχρονη μάθηση (στο δικό σας χρόνο)

main img

Ζωντανές συνεδρίες με τους εκπαιδευτές μας

main img

Ηχογραφημένες συνεδρίες

main img

Μάθηση με ανταλλαγή απόψεων


Το πρώτο βήμα προς την εργοδότησή σας

Λάβετε ηλεκτρονική κατάρτιση από επαγγελματίες αναγνωρισμένη από τους συνεργάτες μας στον ιδιωτικό τομέα και επωφεληθείτε από:


two

Συνεδρίες καθοδήγησης (mentoring & coaching)


two

Επιτόπια εκπαίδευση


three

Ευκαιρία πρακτικής άσκησης


four

Πρόσβαση στην απασχόληση


ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ


Countries

Γαλλία

47
5

Ιταλία

85
5

Κύπρος

329
5

Ιορδανία

828
5

Παλαιστίνη

432
5

Ισπανία

125
5

Τυνησία

243
6

ISDB-STEP

288
2

Συντονιστής


IEMED

Εταίροι


Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo

Αναπτύχθηκε από


IEMED


Συχνές ερωτήσεις:

Όχι, τα μαθήματα κατάρτισης μας είναι δωρεάν

Ναι, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής όλων των απαιτούμενων εργασιών και αξιολογήσεων, θα σας απονεμηθεί πιστοποιητικό ολοκλήρωσης.

Θα χρειαστεί να δημιουργήσετε λογαριασμό στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, και μετά να εγγραφείτε στο κάθε μάθημα/ενότητα της επιλογής σας για να έχετε πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό. Μπορείτε να αλλάξετε μάθημα μόλις η εγγραφή σας γίνει αποδεκτή.

Δεν υπάρχει όριο στον αριθμό των μαθημάτων κατάρτισης που μπορεί να επιλέξει ένας εκπαιδευόμενος.


 

 

 


Η ευκαιρία να εγγραφείτε σε επιτόπια εκπαίδευση και πρακτική άσκηση θα είναι διαθέσιμη σε εκπαιδευόμενους που έχουν ολοκληρώσει την ηλεκτρονική εκπαίδευση τους. Με την ολοκλήρωση, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για το επόμενο στάδιο της πρακτικής σας κατάρτισης.